Handelsbetingelser

1. Betingelser og accept

I dette dokument (i det følgende kaldet Handelsbetingelserne) er angivet de betingelser, der gælder for tilmelding til konferencer arrangeret af Medicinske Konferencer, der er ejet af Medicinske Tidsskrifter ApS.

Medicinske Tidsskrifter ApS har adresse på Ordrupvej 141, 2920 Charlottenlund, CVR-nr. 37 21 28 22, tlf. 20 29 45 90, e-mail: kristian@medicinsketidsskrifter.dk.

Nærmere oplysninger om Medicinske Tidsskrifter og Medicinske Konferencer kan findes på www.medicinskekonferencer.dk.

Ved at acceptere Handelsbetingelserne accepterer du Handelsbetingelsernes fulde udstrækning.

2. Definitioner

I Handelsebetingelserne finder følgende definitioner anvendelse:

Vare: En fysisk vare eller et arrangement, som Medicinske Konferencer tilbyder.

Arrangement: Den konference / møde / debat / arrangement, som Medicinske Konferencer udbyder.

Indtastede oplysninger: De oplysninger, som du ved tilmelding til et Arrangement bedes indtaste herunder Fornavn, Efternavn, Titel/stilling, Arbejdssted, E-mail, Adresse, Postnr, By, Tlf, Kommentar, Ønsker du at modtage målrettet information om konferencer og efteruddannelser fra Medicinske Tidsskrifter, Firma, EAN nummer, Særlige kommentarer.

Oplægsholder: En person, der deltager i en konference/et arrangement på et konferencecenter eller online i sin egenskab af foredrags-/oplægsholder.

Konferencelokation: Et konferencecenter, et mødelokale eller lignende fysisk lokalitet, hvor Medicinske Konferencer afholder sit Arrangement.

Konferencedeltager: En person, der skal deltage i et Arrangement, der afholdes af Konferencearrangøren på en konferencelokation.

Privatlivspolitik: Medicinske Tidsskrifters til enhver tid fastlagte privatlivspolitk.

3. Indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger

Medicinske Tidsskrifter ApS er i henhold til persondataloven dataansvarlig og dermed Medicinske Konferencers databehandler.

Du kan læse mere om Medicinske Tidsskrifter ApS behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne her.

Ved at acceptere Betingelserne gøres du opmærksom på,

– at Medicinske Konferencer videregiver de Indtastede Oplysninger til andre Konferencedeltagere i form af udlevering af deltagerlister og lignende,

– at Medicinske Konferencer videregiver de Indtastede oplysninger til de ansvarlige for Konferencelokationen,

– at Medicinske Konferencer kan offentliggøre de Indtastede oplysninger på en offentlig tilgængelig deltagerliste, og

– at Medicinske Konferencer lagrer de indtastede oplysninger, som er indtastet eller på anden måde gjort tilgængelige i forbindelse med arrangementet, i perioden frem til arrangementets afholdelse i overensstemmelse med Persondatapolitikken.

4. Fakturering

Medicinske Konferencer trækker købsbeløbet ved ved tilsendelse af link til online webinarer eller billet til fysiske konferencer.

Ved køb af fysiske produkter vil beløbet blive trukket ved afsendelse af varen.

Ved tilmelding til webinarer eller andre online arrangementer vil køberen modtage et link til at følge webinaret tidligst en uge før.

Ved køb af fysiske varer som bøger vil fragtprisen være inkluderet i prisen. Leveringstiden vil være 1-7 dage.

5. Annulering/fortrydelsesret

Ved køb af fysiske produkter har du 14 dages fortrydelsesret og 24 måneders reklammationsret.

Hvis du tilmelder dig et arrangement som privatperson, og forudsat at du ikke tilmelder dig et arrangement i din egenskab af erhvervsdrivende eller på vegne af en erhvervsdrivende, kan du fortryde din tilmelding efter forbrugeraftalelovens §19.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har tilmeldt dig arrangementet. Tilmeldinger mindre end 14 dage før arrangementers første dag giver mulighed for fortrydelse indtil 72 timer før arrangementets start.

6. Aflysning

Aflysning af arrangementer giver tilmeldte konferencedeltagere ret til fuld tilbagebetaling af tilmeldingsprisen. Eventuelle andre omkostninger som overnatninger, rejseudgifter etc. bliver ikke refunderet af Medicinske Tidsskrifter ApS.

7. Lovvalg og værneting

Brugen af denne hjemmeside er undergivet dansk lovgivning.
Eventuelle tvister skal afgøres ved byretten i 1. instans.

8. Juridiske oplysninger

Medicinske Konferencer er ejet af Medicinske Tidsskrifter ApS, Ordrupvej 141, 2920 Charlottenlund,

CVR-nr. 37 21 28 22

tlf. 20 29 45 90

e-mail: kristian@medicinsketidsskrifter.dk.